Belastingnieuws

Wet uitvoering Common Reporting Standard ingediend

Belastingontduiking en zwartsparen wordt internationaal aangepakt door invoering van de Common Reporting Standard (CRS). Meer dan 90 landen hebben zich met Nederland gecommitteerd om wereldwijd automatisch informatie uit te gaan wisselen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft daarvoor vandaag bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend.

Het wetsvoorstel verplicht financiële instellingen om vanaf 1 januari 2016 gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over rekeningen van personen die belastingplichtig zijn in het buitenland. Het gaat onder meer om het saldo of de waarde van een rekening, het bedrag aan bijgeschreven rente of opbrengsten uit aandelenbelangen. Daarnaast gaat het om gegevens over de rekeninghouder zelf, zoals de naam, het fiscale identificatienummer en het fiscale woonland. De Belastingdienst wisselt deze gegevens vervolgens automatisch uit met de belastingdienst van het land waar de rekeninghouder fiscaal inwoner is.

Om aan de nieuwe rapportageverplichting te kunnen voldoen, moeten financiële instellingen aan de hand van identificatievoorschriften van al hun bestaande en nieuwe rekeninghouders het fiscale woonland vaststellen. Wanneer de rekeninghouder niet een natuurlijk persoon is maar een entiteit, moet de financiële instelling ook vaststellen om wat voor soort entiteit het gaat. In sommige gevallen moet de financiële instelling vervolgens vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbenden van de entiteit zijn en waar deze fiscaal woonachtig zijn.

Afhankelijk van het soort rekening, moeten financiële instellingen zich baseren op de beschikbare informatie of op een eigen verklaring van de rekeninghouder of uiteindelijk belanghebbende. Gegevens hoeven alleen gerapporteerd te worden als het gaat over rekeningen van rekeninghouders of uiteindelijk belanghebbenden die fiscaal inwoner zijn in een land van de Europese Unie of in een land waarmee Nederland is overeengekomen om automatisch gegevens uit te wisselen.

De Belastingdienst gaat de financiële gegevens vanaf september 2017 wereldwijd uitwisselen.

Social media

Contactinformatie

  • Papendorpseweg 100

    3528 BJ Utrecht

  • 030 700 9716
  • info@devriesbelastingadvies.nl

Zoeken